- Est. 2001 -

Vi är ett Värmländskt företag som inriktar oss på

rengöring och sanering med miljövänliga metoder.

Vi utför uppdrag inom bygg, industri, fordon och livsmedelsindustrin.

Kvalitet och miljöpolicy

 

Arbeta med miljömedvetna leverantörer

Arbeta för en ökad användning av miljövänliga produkter och metoder

Att samtliga uppdrag utförs enligt gällande bestämmelser och lagar

Medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang är en förutsättning för lyckat resultat

Vår målsättning är att med noggrann kunskap skapa metoder som ger förutsättningar för miljövänliga och lönsamma lösningar

VI klimatkompenserar med trädplantering i Afrika genom Vi-Skogen.

En trygg leverantör med lång erfarenhet

 

Om du vill kontakta oss så finns våra nummer och mailadresser nedan.

Du kan också ringa vår växel på: 0730-744402 så blir du kopplad till rätt avdelning.

Anders Werne

försäljning

070-540 44 07

Peter Werne

försäljning

076-130 60 61

Andreas Magnusson

isblästring, sanering

072-500 13 52

Johan Wahlström

takbehandlingar

070-508 15 93

Miljö och torr-is blästring

 

LCO2 är en restprodukt från industriell framställning av ammoniak. Av CO2 framställer vi kolsyrepellets i en pelletizer, det finns inga tillsatser i kolsyre-pellets. Isblästring ligger i tiden för vårt miljötänkande och för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

 

Vid rengöring via kolsyreblästring så övergår torr-is pellets direkt från fast form till gasform vilket innebär att gasen återgår till ekosystemet.

 

Blästringsmetoden lämpar sig för många olika typer av rengöring och i olika applikationer.

- 15 år i branschen -

SANERING

TORR-IS

TAK- OCH FASADVÅRD

REFERENSER

KONTAKT

Kontakt

 

Du kontaktar oss enklast genom att ringa eller maila oss

Copyright © 2017 Nordsan / AP Werne AB . All rights reserved

Webb by: Lagom Design AB