Miljö & kvalitet

Vår miljöpolicy

Nordsan följer gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet. Vi väljer att arbeta med miljömedvetna leverantörer. Vi arbetar aktivt för en ökad användning av miljövänliga produkter och metoder. Vid färgborttagning använd endast miljövänliga produkter så som kolsyreis och IR värmare. Vid taktvätt används endast varmvatten med roterande munstycke istället för kemikalier. Vi arbetar aktivt för att minska antalet resor för deponi genom att månadsvis hantera deponi istället för att efter varje avslutat jobb utföra detta. Vår målsättning är att med noggrann kunskap skapa metoder som ger förutsättningar för miljövänliga och lönsamma lösningar.

Lokalproducerad is från Värmland
Nordsan är de enda producenterna av kolsyreis i Värmland och det innebär att den is vi använder är lokalproducerad och därmed har vi inte någon transport som kan ha negativ påverkan på miljön.

Våra medarbetare
Medarbetarnas kompetens, trivsel och engagemang är en förutsättning för lyckat resultat.


Kvalitetspolicy

Vi arbetar långsiktigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och dess processer. Vi arbetar med verksamhetsmål. Vårt arbete skall leda till nöjda kunder och till bättre effektivitet.

Kompetens och certikat

Våra medarbetare har ett stort ansvar gentemot dig som kund och deras kompetens säkerställs genom fortlöpande utbildningar och behörigheter.

Vår verksamhet ska kännetecknas av:

  • Alltid leverera den kvalité som kunden förväntar sig.
  • Alltid ha kunden i fokus.
  • Alltid hålla våra egna utlovade tidplaner.
  • Ständigt förbättra våra arbetsmetoder så att dom blir mer miljövänliga.
  • Lämna garantier