Färgborttagning

 

Kostnadseffektiv färgborttagning för alla ytor

Vi utför färgborttagning på de flesta underlag, trä, plåt, tegel, puts och många fler. Våra metoder isblästring och ir-värme är helt giftfria och kan utföras i känsliga miljöer Du når även svåråtkomliga ställen så du slipper demontering och därmed minimeras driftstopp. 

Inget avfall till deponi

Metoden är miljövänlig, torrisblästring sker utan kemikalier och är helt utsläppsfri. Du slipper deponikostnader för bläster- eller lösningsmedel.

 
 

Kunder, partners och uppdragsgivare