GLASBLÄSTRING 

Glasblästring för industriell sanering är en effektiv metod för att rengöra och förbereda ytor inom industriella anläggningar. Genom att använda ett abrasivt material, såsom sand eller stålgranulat, och applicera det med högt tryck mot ytan, kan glasblästring avlägsna rost, färg, beläggningar och andra föroreningar från olika material, inklusive metall, betong och trä. 

Denna process är särskilt användbar för att förbereda ytor för målning, svetsning eller andra typer av ytbearbetning. Glasblästring för industriell sanering är också miljövänligare än kemiska metoder, eftersom den inte genererar farliga avfall eller utsläpp. Det är en allsidig och effektiv metod för att återställa och underhålla industriella ytor. 


 

Kunder, partners och uppdragsgivare