IsblästringIsblästring är en torr, skonsam och miljövänlig rengöringsmetod som kan användas i känsliga miljöer. 

Med vår mångåriga kompetens, dokumentation och moderna maskinpark är vi ledande inom vår region på rengöring med kolsyreis. Vi gör rent allt ifrån fintextil till borttagning av riktigt hård beläggning inom tex industrin. Är du osäker på vad som funkar med isblästring? Fråga oss gärna.

EXEMPEL UPPDRAG MED ISBLÄSTRING:

Isblästring bottenfärg

I samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Värmlands båtförbund tog vi bort giftig bottenfärg på fritidsbåtar. Projektet utfördes mellan 2021-2023 där ett hundratals båtar blästrades åt småbåtsägare i Vänern.

Isblästring elmotorer

Vi tar bort smuts och beläggning på elmotorer för att de ska kylas bättre och hålla längre. Metoden är torr, skonsam och lämnar inte restprodukter.

Färgborttagning plåt

Med isblästring togs gammal plåtfärg på Centralstationens tak i Karlstad bort under 2018-2019. Därefter målades taken med en elastisk rostskyddsfärg. Projektet utfördes tillsammans med Kils Byggservice AB. 

Färgborttagning träfasad

Tillsammans med Åj Måleri AB tog vi år 2012 bort Falufärg från träfasaden vid Grava församling i Skåre Karlstad. Då rengöringsmetoden är torr och skonsam mot ytskiktet kunde målarna starta sitt arbete direkt efter färgborttagningen. 

Tvättning inför målning

I samarbete med InfraNord och Kils Byggservice AB gjorde vi år 2012-2015 rent samtliga perrongtak på Värmlands tågstationer. Då rengöring med kolsyreis är en torr metod lämpar sig den bra till arbeten nära högspänning.  

Industrisanering

Med vår specialanpassade utrustning utför vi avancerad rengöring inne på industrier. Ofta kan arbetet utföras under drift då kolsyreis inte lämnar restprodukter.

Borttagning lim och isolering

Här tar vi bort mögel, lim och rester av skumisolering på ett innertak med korrigerad plåt. I samarbete med Ocab Värmland.

Rengöring ytrost 

Bilden visar rengöring av filter till en pappersmaskin Stora Enso. Med specialdysa kopplad till isblästern gjordes filtren rena in och utvändigt.

Bilrenovering

Med isbläster tar vi bort färg från fälgar och underredsmassa på bilar. Effektivt och tidssparande.